Kısaca EMDR olarak bilinen Eye Movement Desensitization and Reprocessing adı verilen terapi yöntemi dilimize Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme”” olarak geçmiştir. Bu terapi yönteminde etkisi atlatılamayan travmalar ya da anılar anlamlı hale getirerek etkisinin hafifletilmesi hedeflenir.

Bir psikoterapi yöntemi olan EMDR, terapi süresince zihinde bulunan anılara ait bilgiler yeninden işlenir. Bu yöntemde hastaya iki yönlü uyaranlar verilir. Göz hareketleri, çeşitli sesler ya da dokunma duyusu bir uyaran olarak kullanılır.

Uyaranlar terapinin temel yöntemini oluşturur ve sonucu belirleyen en büyük etmendir. Terapide hedeflenen şey beynin her iki yarım küresi arasında bir geçiş sağlar. Bu şekilde olumsuz deneyimlerin depolandığı hafıza bölgelerine güvenli ve güçlü deneyimlerin yerleştirilmesi amaçlanır.

Yazının tamamı: http://www.milliyet.com.tr/pembenar/dr-burak-toprak/emdr-nedir-2908783