EMDR TERAPİSİ GELECEKTEKİ SORUNLARLA BAŞA ÇIKMANIZI SAĞLAR

Anılarımızın anne karnından itibaren başladığını ve aslında zihnimizin ve bedenimizin her anıyı kaydettiğini düşünürsek hepsini canlı bir biçimde hatırlamak mümkün olmayabilir. Fakat o duygu bizimle yaşamaya devam eder. Kendimizle ya da çevremizle ilgili tüm sınırlamalarımız olumsuz duygu ve düşüncelerimiz birer öğrenmedir. Her öğrenme de bir anıdır. Dolayısı ile anıları bilinçli ya da bilinçsiz işledikçe o perde kalkmaya başlar. Zihnimiz bu anılarla, durumlarla ya da kişilerle halleşmeye yani bir diğer deyişle helalleşmeye başlar. Bu nedenle EMDR sadece geçmiş ya da şu anki durumlar için değil ileriye yönelik; endişe, kaygı, henüz gerçekleşmemiş bir olay için dayanıklılık artırma, performans geliştirme ya da başa çıkma yolları öğrenmek için de kullanılır (sınav kaygısı, sporcular için performans geliştirme ya da iş yerinde gerçekleşecek bir sunum gibi).

FOBİLER VE ÖFKE KONTROLÜNDE DE ETKİLİ

EMDR beynin sinir ağlarında olumsuz anları işleyerek, zihnin ve bedenin hâlihazırda kendi mekanizmasında bulunan fakat işlevi azalmış sistemini harekete geçirir. Bu nedenle seans sırasında başlayan işleme süreci bir sonraki seansa kadar (6-10 gün aralığı) devam eder. EMDR Terapisi, fobiler, bağımlılıklar, kaygı bozukluğu, panik bozukluk, yas süreci, uyku problemleri, depresyon, öfke kontrolü, ilişki sorunları, uyku problemleri gibi sıkıntıların tedavisinde de kullanılır. Geçmiş olumsuz yaşantılarınızın gölgesinden ve geleceğin yoğun kaygısından çıkıp, şimdi, burada verimli bir şekilde yaşamanıza yardımcı olur.

Yazının tamamı: http://www.ntv.com.tr/saglik/kotu-anilardan-emdr-terapisi-ile-kurtulmak-mumkun,6wUYDP5peUyNi7OC_9TjuA