Merkezimizde ki Tüm EMDR Danışmanları EMDR Derneği Üyesidir.

EMDR Terapisinin Süreci

EMDR Terapisinin Süreci EMDR Ankara

EMDR ile travma tedavisi prosedürü adım adım tanımlanmış bir süreçtir. EMDR tedavisi sekiz aşamadan oluşur:

1. Danışan Geçmişi

2. Hazırlık

  • Danışanla ilişki (rapport)
  • EMDR’nin açıklanması ve danışanın onayı
  • Özel, ideal veya güvenli bir yerin yaratılması

3. Değerlendirme

  • Hedef anının (resmin) belirlenmesi
  • Bu durumdaki olumsuz inancın belirlenmesi (şimdi ve şu anda)
  • Bu durumdaki olumlu inancın belirlenmesi (şimdi ve şu anda)
  • Bu olumlu inancın öznel geçerliliğinin belirlenmesi
  • Hedef anıya yönelik duyguların belirlenmesi (şimdi ve şu anda)
  • Öznel rahatsızlık ölçeğinde hedef anı ve diğer olumsuz olayların verdiği rahatsızlığın ölçüsünün belirlenmesi
  • Tüm bu sıkıntıların bedendeki yer alışının tesbit edilmesi (şimdi ve şu anda)

4. Duyarsızlaştırma

5. Yerleştirme

6. Beden Tarama

7. Tamamlama

8. Yeniden Değerlendirme (bu aşama bir sonraki seansta yer alıyor)

Kaynak: Türkiye EMDR Derneği